โรงงานและบริษัทในเครือของเรา

บริษัท เอบี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2543
ดำเนินธุรกิจให้บริการ ขนส่งสินค้า โกดังเก็บสินค้า และศูนย์กระจาย สินค้าภายในประเทศ รวมถึงการให้บริการรับฝากสินค้าขาเข้าและขาออก ด้วยระบบการขนส่งที่รวดเร็วและทันสมัย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพ และมีศูนย์กระจายสินค้ากระจายอยู่ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ขอนแก่น กำแพงเพชร และสุราษฎร์ธานี

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้