โรงงานและบริษัทในเครือของเรา

ทุกก้าวคือความภาคภูมิใจ

กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทย

บริษัท เอราวัณพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท อายิเทรด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สยามโตไก จำกัด

บริษัท เอชแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด

  • > โรงงานสินสาคร
  • > โรงงานบางปู

บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด

  • > กรุงเทพ / อยุธยา / กำแพงเพชร

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้