โรงงานและบริษัทในเครือของเรา

บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2532
บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อ สนับสนุนกิจการของกลุ่ม บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสำนักงาน ให้เช่า ฯลฯ อาคารศรีอยุธยา เป็นอาคารสูง ขนาด 18 ชั้น ใช้เป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ตั้งอยู่เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนด้านการ จัดหาที่ดิน เพื่อให้เช่าใช้เป็นที่ตั้งโรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า และสำนัก งานสาขาย่อย ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ อีกด้วย

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้