โรงงานหนองแคและโรงงานเบอร์ดี้

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2548

จังหวัด สระบุรี

โรงงานหนองแค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร “รสดี®” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและตอบรับกับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานแห่งนี้ยังเป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ ผงปรุงรสสำเร็จสำหรับใช้ทำอาหารเฉพาะเมนู “รสดีเมนู®” “รสดีซุปก้อน®” รวมถึงเครื่องปรุงรสสำหรับอาหารจีน “กุ๊กดู® เป็นต้น สำหรับโรงงานหนองแคนั้น นับเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ของบริษัทฯและในทวีปเอเชียอีกแห่งหนึ่ง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางด้านอาหารในโรงงานแห่งนี้ เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

ตรวจสอบตารางการต้อนรับแขกของโรงงาน

 • เต็มแล้ว
 • ว่าง

สมัครเยี่ยมชมโรงงาน

JPG, GIF, PNG, PDF, DOC, DOCX, XLSX, XLS

  แผนที่โรงงาน

  45 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

  โทร: 0-3637-6200-20

  โทรสาร: 0-3637-6221

  Email: porntip_thanasarnsop@ajinomoto.com

  ติดต่อ: คุณพรทิพย์

  เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้