พนักงานประจำผลัด ฝ่ายผลิต วุฒิ ม.6 (2 ตำแหน่ง)

โรงงานปทุมธานี
08/04/2564

Job Description :

1. วิเคราะห์ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และควบคุมค่าต่างๆ ในการผลิตให้อยู่ในช่วงควบคุม

2. สอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ ที่ใช้งานในแผนกตามที่กำหนด

3. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และทำการฆ่าเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อตามตารางการผลิต

4. ดูแลและทำความสะอาดประจำวันในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย

Job Qualification :

1. เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาขาวิทย์-คณิต และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. พ้นสภาพการเป็นทหารแล้ว

4. สามารถทำงานเข้ากะได้

5. มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง

6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

7. สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้