ช่างประจำอาคาร (วุฒิปวส.) (1 ตำแหน่ง)

สำนักงานใหญ่ (พญาไท)
21/07/2564

Job Description :

- ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าอาคาร

- ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในและภายนอกอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ระบบลิฟต์ , ระบบประตูเข้า-ออกอาคาร , ระบบการจัดการพื้นที่จอดรถ , ระบบป้องกันอัคคีภัย , ระบบปรับอากาศ และงานปรับปรุงซ่อมแซมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ดูแลควบคุมผู้รับเหมาในการปรับปรุงงานซ่อมแซมอาคาร รวมถึงการควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน

- ทำงานเป็นกะ (วันหยุดอาจไม่ตรงกับวันเสาร์/อาทิตย์)

Job Qualification :

- อายุ 20-30 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาช่างกล, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-หากมีประสบการณ์การทำงาน เกี่ยวกับ ด้านช่างงานระบบไฟฟ้า เครื่องกลในโรงงาน หรืออาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีใจรักในงานบริการ ทำงานเป็นทีมเวิร์ค

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้