ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อายิไทด์ ไอพลัสจี

อายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้ผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์รายแรกในประเทศไทย "อายิไทด์ ไอพลัสจี" เป็นไรโบนิวคลีโอไทด์ที่เป็นส่วนผสม ระหว่างอินโนซิเนตและกวานิเลตในอัตราส่วน 50/50

"อายิไทด์ ไอพลัสจี"เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อใช้ร่วมกับผงชูรสในอัตราส่วน 3-12% จะให้รสอูมามิ หรือรสชาติอร่อยกลมกล่อม เพิ่มขึ้นถึง 3-8 เท่า ของผงชูรสเพียงอย่างเดียว
 

ผลิตภัณฑ์ อายิไทด์ ไอพลัสจี

> อายิไทด์ ไอพลัสจี

หมายเหตุ:

"อายิไทด์ ไอพลัสจี" ผลิตโดยกระบวน การหมัก ซึ่งเป็นกระบวนการในรูปแบบเดียวกันกับการผลิตผงชูรส และใช้วัตถุดิบหลัก คือ มันสำปะหลัง

"อายิไทด์ ไอพลัสจี" ผลิตโดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามเเห่งประเทศไทย โดยการรับรองฮาลาลดังกล่าว ครอบคลุมทั้งตัวสินค้า โรงงานผลิต และวัตถุดิบแป้งมันสำปะหลังที่ใช้ในการผลิต

ช่องทางการสอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ / Contact Channel

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้